Reglement

1. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen , moet er aan minimaal 8 van de 11 wedstrijden zijn deelgenomen.

2. Per wedstrijd kan voor de 1e plts. 10, 2e  plts. 8, 3e plts. 6, 4e plts. 4 en 5e plts. 2 punten per categorie worden behaald.

3. Tijdens de Oude jaarsloop in Blijham worden de behaalde punten (van alle lopen opgeteld) in geld uitgekeerd, waarbij elke punt € 2,00 waard is. Indien aan minder dan 8 van de wedstrijden is deelgenomen, worden de punten niet uitbetaald en vervalt het bedrag aan het loopcircuit.

4. Voor zowel de wedstrijdlopers  als voor de recreanten is een handdoek beschikbaar wanneer aan minimaal 8 van de 11 lopen is deelgenomen. De handdoeken worden uitgereikt vanaf de 2e loop in 2018. Tevens verloot Schutrups Schoenen onder de deelnemers, die aan 8 of meer lopen hebben meegedaan,  een reis voor 2 personen naar Mallorca.

5. Deelnemers aan de wedstrijd zijn verplicht met een ChampionChip te lopen. Voor de deelnemers aan de recreatielopen geldt dat alleen de gebruikers van de ChampionChip in de uitslag worden opgenomen.

6.  Protesten m.b.t. de uitslag van de wedstrijd moeten uiterlijk binnen 10 dagen  na de wedstrijddatum schriftelijk bij het contact- of e-mailadres van het Schutrups Loopcircuit worden ingediend.

7.  De wedstrijdlopers starten vanuit het eerste startvak en de recreanten worden opgesteld in het tweede vak.

8.  Als de deelnemer in 2017 de leeftijd van 18, 40, 50 of 60 jaar bereikt ( geboren in resp. 1999, 1977, 1967, 1957 ) dan wordt hij/zij vanaf de eerste loop ingedeeld in één van de volgende categorieën: vrouwen-sen.   (18 t/m 39), vrouwen-40, vrouwen-50+, mannen-sen. (18 t/m 39), mannen-40, mannen-50, mannen-60+.
9. Bij elke loop in het circuit zijn er dagprijzen voor de eerste drie overall mannen en  vrouwen.  1e prijs  € 30, 2e € 20 en 3e prijs € 10. Daarnaast kunnen er in het circuit lopen zijn waarbij premies voor verbetering van parcours records worden uitgekeerd.

10. Het inschrijfgeld bedraagt per loop maximaal € 2,00 voor basisscholieren, € 4,00 voor jeugd van 13 t/m 17 jaar, € 6,00 voor recreanten en  € 7,00 voor wedstrijdlopers.

11. Huurchip € 2,00, koopchip € 30,00, groene chip € 1,25 (gebruikers fee).

12.     Deelname aan de wedstrijden staat open  voor zowel leden, als niet leden van de Atletiekunie. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moet men in 1999 of eerder geboren zijn.

13.     De startnummers moeten duidelijk leesbaar op de borst worden gedragen. Deelnemers zonder startnummer worden van het parcours gehaald en gediskwalificeerd.

14.     In verband met de veiligheid en om de aanwijzingen van jury en verkeersregelaars te kunnen opvolgen, moet meegedragen geluidsapparatuur worden uitgeschakeld.

15.     Wanneer de tijdwaarneming uitvalt geldt alleen de eerste 5 hand geklokte tijden per categorie.

16.     De inschrijving sluit bij alle lopen een half uur voor de start.

17.     Bij extreme weersomstandigheden beslist de wedstrijdleider, na overleg met de organiserende vereniging, uiterlijk 2 uur voor aanvang van de wedstrijd-/recreatieloop over het wel of niet doorgaan van de loop. Vindt afgelasting plaats, dan wordt dit bekendgemaakt via onze website. Bij onweer zal de start worden uitgesteld.

18.     De hoofdorganisatie (Stichting Loopcircuit Oost Groningen) en de organisaties van de deelnemende verenigingen van het Schutrups Loopcircuit nemen geen aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde lopen. Deelname is op eigen risico!

Reglement